Blätter, Andreas Leucht

 

 
   

 

 
   

 

 
   


 
  
 
Giacinto Scelsi - complete works for flute & clarinet :

Klangproben, CD                         Giacinto Scelsi, zur Person             Cover der CD

Chronologie, Scelsi-Projekt      Erläuterungen zu den Stücken

impressum 

Home