ß Zurück                                  Erläuterungen :
 
 
 
 
 
 
 
 

Giacinto Scelsi - complete works for flute & clarinet :

Klangproben, CD                       Giacinto Scelsi, zur Person           Cover der CD

Chronologie, Scelsi-Projekt     Erläuterungen zu den Stücken
 
impressum 

Home